Що таке сталі міста

Виходячи з визначення про сталий розвиток, можна сказати, що основними складовими сталих міст є економічна продуктивність, соціальна інтеграція та екологічна безпека.

Економічна продуктивність. Місто має бути місцем, де люди можуть знайти гідну роботу, а підприємства ефективно виробляти і реалізовувати свою продукцію чи послуги. Основою для цього є розвинута інфраструктура: дороги, громадський транспорт, електропостачання, водопостачання і каналізація, телекомунікації, управління відходами і т.д. Коли інфраструктура не підтримується як слід, то це приводить до забруднення, заторів і злочинності. Також вагомим чинником для економічного зростання є дотримання законів усіма учасниками ринку та справедлива судова система. Якщо все знаходиться на належному рівні, то це приведе до зростання ділової активності, створення робочих міст і залучення інвестицій.

Denver, USA

Місто Денвер (США) очолює список найкращих міст для бізнесу і кар’єри, який уклав журнал Forbes в 2015 році.
Cathy McCray, CC BY-NC-ND 2.0

Соціальна інтеграція. Міста можуть створювати високу соціальну мобільність, а можуть ще більше розширяти межу між бідними і багатими. Райони міст можуть бути змішаними за доходами і етнічною приналежністю мешканців, а можуть бути класово розділені. Так само і школи можуть бути об’єднані в сильну суспільну систему, а можуть бути розділені на хороші приватні для багатих дітей і слабкі державні для решти дітей.
Соціальна інтеграція включає в себе усунення дискримінації, рівний захист для всіх відповідно до законодавства, високий рівень соціальної мобільності. Соціальна мобільність це можливість для людини змінити своє соціальне становище не зважаючи на походження, рівень доходів, стать, етнічну приналежність. Від ступеня соціальної мобільності залежить соціальна і політична стабільність, рівень насильства, довіра і гармонія в суспільстві. Низький рівень соціальної мобільності приводить до конфліктних ситуацій, протестів і заворушень.

Park Superkilen, Copenhagen

Парк Superkilen в Копенгагені. Данія є однією з найкращих країн за рівнем соціальної мобільності. Forgemind ArchiMedia, CC BY 2.0

Екологічна безпека. Міста дуже вразливі до різних небезпек: забруднення води і повітря, повені, посухи, землетруси, швидке поширення інфекційних захворювань. Багато цих небезпек викликані зміною клімату. Екологічна політика міст, по-перше, повинна включати заходи для пом’якшення негативних наслідків зміни клімату, що включає в себе зниження «екологічного сліду», в т.ч. викидів парникових газів. По-друге, містам необхідно бути готовими для зміни умов навколишнього середовища, таких як, наприклад, підвищення температури чи рівня води.

Насамкінець, підтвердженням того, що зміна клімату стосується кожного з нас. Експерт з клімату Джеймс Хенсен проаналізував екстремальні високі температури по всьому світу. Результати аналізу представлені на картах нижче. Червоним позначені екстремальні теплові хвилі. Чітко видно, як число червоних плям у всіх регіонах світу різко збільшилося з 1955 по 2011 рік.

Screen-Shot-2012-08-09-at-03.02.36